Bitwolk

Externe keyservers.

Omdat niet iedereen bij Bitwolk zit, is het mogelijk om externe keyservers in te stellen waar gezocht kan worden naar de juiste sleutels. Zo kun je toch ook hun e-mails met PGP versleutelen en verifieren.

Keyservers toevoegen en verwijderen

1. Inloggen

Log in bij Bitwolk met je account.

2. Instellingen

Ga vervolgens naar Menu > Instellingen, vul dan je wachtwoord in en klik op Ontgrendelen. Ga vervolgens naar Sleutelkluis > Externe keyservers.

3. Keyserver toevoegen/verwijderen

Als je een nieuwe keyserver wilt toevoegen, vul dan een nieuwe keyserver in, bijvoorbeeld pgp.mit.edu, en klik op Toevoegen. Om een keyserver te verwijderen klik je op de verwijderknop achter de keyserver.

Deze lijst zal gebruikt worden om externe sleutels te zoeken tijdens het opstellen of lezen van e-mails.

E-mails versleutelen

1. Inloggen

Log in bij Bitwolk met je account.

2. Opstellen

Ga vervolgens naar Mail > Opstellen.

3. Geadresseerden

Vul een geadresseerde in die geen Bitwolk account heeft maar wel een sleutel op een externe keyserver. Er verschijnt geen sleutel-icoon achter de naam, omdat er geen sleutel gevonden is binnen Bitwolk.

4. Sleutel zoeken

Klik op de drie bolletjes achter de naam van de geadresseerde. Klik vervolgens op Sleutels op keyserver(s) zoeken. De keyservers die in de lijst in je instellingen staan zullen worden doorzocht.

5. Sleutel kiezen

De sleutels die gevonden zijn op de externe keyservers zijn toegevoegd aan het lijstje sleutels. Kies een sleutel voor de contactpersoon om te gebruiken. Er wordt per sleutel de volgende informatie weergegeven:

  • Bron: De oorsprong van de sleutel, bijvoorbeeld de keyserver of je contactenboek,
  • ID/Fingerprint: De identificatie van de sleutel. Gebruik dit om met de geadresseerde te bepalen of dit de correcte sleutel is,
  • Adres(sen): De adressen die aan deze sleutel gekoppeld zijn.

Klik na het kiezen van een sleutel op Opslaan.

E-mails verifieren

1. Inloggen

Log in bij Bitwolk met je account.

2. E-mail lezen

Ga vervolgens naar Mail en open een e-mail die verstuurd en ondertekend is door iemand buiten Bitwolk.

3. Beveiligingsoverzicht

De ondertekening kan niet geverifieerd worden, er zal dus een oranje waarschuwingsicoon rechts van de e-mail staan. Klik hierop om een overzicht te krijgen van de beveiliging van de e-mail.

4. Sleutel zoeken

Klap het onderdeel Ondertekening uit, en klik op Sleutel op keyserver(s) zoeken. Indien er een sleutel gevonden wordt met hetzelfde ID, zal deze gebruikt worden om de e-mail te valideren.

Ontdek ook hoe makkelijk veilig is.

Gratis proefperiode van een maand, zonder verplichtingen.

Gratis proberen