Bitwolk

Privacy- en cookieverklaring.

Bitwolk BV

Via de diensten van Bitwolk BV worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bitwolk BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het aanmaken van een account vereist. Bij het aanmaken van het account dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Daarnaast dient de naam van de afzender en een back up e-mailadres ingevuld te worden. Bij de betaling wordt het IBAN-nummer, IP-adres en het factuuradres opgeslagen. Bij het gebruik van de dienst worden e-mailberichten met inhoud opgeslagen. Zo worden onder andere e-mailadressen van afzenders en gegevens uit de e-mailberichten opgeslagen op onze servers. Tevens worden alle gegevens die worden ingevoerd in de agenda en alle ingevoerde contactpersonen opgeslagen. Tot slot kunt u zich via onze website abonneren op een nieuwsbrief. Hiervoor zullen wij u vragen om uw e-mailadres op te geven.

Wij verwerken uw gegevens (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze) voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten van de diensten;
 • het informeren over wijzigingen van voorwaarden en prijzen;
 • het informeren over onderhoud;
 • het verzenden van nieuwsbrieven
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, met daarna een maximale bewaartermijn van drie dagen. Op expliciet verzoek worden de gegevens binnen 3 dagen verwijderd.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Cookies

Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website van Bitwolk B.V. worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via uw account of via het e-mailadres support@bitwolk.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende webpagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar support@bitwolk.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 053 36 90 5 95.

Gaat het om gevoelige informatie? Gebruik dan onze PGP-sleutel.

Ontdek ook hoe makkelijk veilig is.

Gratis proefperiode van een maand, zonder verplichtingen.

Gratis proberen